Menu warme maaltijden

De kinderen hebben de mogelijkheid om tijdens de middag een warme maaltijd te nemen. In het begin van het jaar wordt nagevraagd welke kinderen dit willen nemen en op welke vaste dagen zij dit willen nemen.
Indien u deze vaste dagen wenst te wijzigen, dient u dit door te geven aan de klasleerkracht.
De prijs per warme maaltijd is €3,5.

food dinner pasta spaghetti

Hieronder zal telkens het menu verschijnen per maand.

menu okt18

menu nov 18