Start schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s),   

Beste kind(eren)

De school start om 8u30 stipt.   Op woensdag eindigt de school om 12u05, op de andere dagen om 15u10.
Check onze website voor meer praktische informatie.   https://sintalbertschool.com/

Op 1 september start het nieuwe schooljaar. Wij hebben er alvast veel zin in!

We houden in Brussel nog steeds rekening met strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken.

We geven hieronder de maatregelen mee om de kinderen veilig naar school te laten komen. Alle kinderen mogen elke dag van de week naar school komen.

  Jammer genoeg zijn ouders nog niet welkom op de school. De kinderen worden aan de schoolpoort afgezet en weer opgehaald. We hopen dat dit snel verandert!
  Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort en bewaren voldoende afstand.   Na school wachten ouders in twee rijen langs de gevel van ons schoolgebouw. De leerkrachten brengen uw kind(eren) tot bij u.   Dit vraagt meer tijd dan vroeger. We hopen op uw begrip.  
  In september gaan we niet zwemmen, wel turnen. We turnen zoveel we kunnen in openlucht.
  Alle kinderen eten met hun leerkracht in de klas. Elk kind brengt zijn/haar eigen lunch en drinkbus mee.
  We wassen in de klas opnieuw onze handen regelmatig en ventileren de hele dag door.
    De mensen van ons IBO vangen de kinderen na school op vanaf 15u45, op woensdag vanaf 12u30. Schrijf je jouw kind(eren) graag in voor deze betalende opvang? Contacteer hen via Havenwijk – Vandenboogaerdestraat 93 – Sint-Jans-Molenbeek of ibohavenwijk@ibodvw.be – 0477/99.77.75

Ondertussen hebben we een vast team leerkrachten die klaar staan om uw kind(eren) te begeleiden dit schooljaar. We zijn heel blij om juf Karen terug te verwelkomen op onze school! Ook juf Ann M. start het schooljaar bij ons als vervangleerkracht in het lerarenplatform.

We nemen je hier mee bij wie jouw kind in de klas zal zitten.

K0Juf Inge
K1Juf Chris
K2Juf Evelien
K3Juf Nisha
L1Juf An en juf Astrid
L2Meester Egbert
L3Juf Mathilde
L4Juf Petra
L5We zijn nog op zoek naar een leerkracht, maar juf Ann M. staat klaar voor deze klas indien we niemand vinden.
L6Juf Annabel
Zorg kleutersJuf Tasha
Kinderzorg en zorgJuf Annelies
TurnenMeester Jens
Zorg lagerJuf Karen
Zorg lager + zorgcoördinatorJuf Ann V.
LerarenplatformJuf Ann M.
BeleidsondersteuningMeester Eddie
SecretariaatKatrien
DirecteurJuf Eva

Wij kijk er naar uit jullie te mogen verwelkomen volgende week!

Met vriendelijke groeten

Het Sint-Albertteam

Brief schoolraad ouders

Sint-Jans-Molenbeek, 5 maart 2021

Beste ouder(s)

Betreft: kandidaten SCHOOLRAAD

Wij vinden het erg belangrijk dat u, als ouder, kan deelnemen aan het schoolbeleid. Daarom nodig ik u uit om u kandidaat te stellen voor onze schoolraad. Samen met een vertegenwoordiging van het personeel en de lokale gemeenschap adviseert u dan de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken zoals de schoolkosten, het schoolreglement, het studieaanbod, …

Om de vier jaar moet er een nieuwe schoolraad gekozen worden. Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad.

  • Vindt u het belangrijk dat ouders over bepaalde thema’s kunnen meepraten op school?
  • Vindt u dat de stem van ouders telt als bv. het schoolreglement wijzigt?
  • Wilt u samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv. de lijst van bijdragen die
  • aan ouders gevraagd worden?
  • Wilt u als ouder uw steentje bijdragen aan het schoolbeleid?

DAN IS DE SCHOOLRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR U!

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van die mensen voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het kiesreglement. U kan het ook online lezen of inkijken op het schoolsecretariaat. Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

Geïnteresseerd? Vraag gerust meer info aan Juf Katrien (secretariaat) of stel u meteen kandidaat.

U kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) naar: Sint-Albertschool, Haeckstraat 61, 1080 Brussel of via sintalbertschool@skynet.be. We moeten uw kandidatuur ontvangen vóór vrijdag 12 maart 2021 om 23:59 uur. 

De verkiezingen zelf zullen plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet

Eva Vandersypen
Directeur

Onze partner BBJJA met een mooie reportage op sporza.

https://sporza.be/nl/2020/11/22/op-bezoek-in-een-jiujitsu-club-in-koekelberg-met-een-groot-hart~1606071588171/

Wanneer de omstandigheden het weer toelaten, zullen wij weer samenwerken met deze fijne organisatie. Sommige klassen gaan er ’s middags sporten en krijgen er Jiujitsu van de lokale lesgevers.
Ook naschools organiseren zij lessen voor onze kinderen.

Verdere info vind je op hun website.
https://www.bbjja.be/