klasouders

De klasouder is een brugpersoon tussen leerkracht en directie enerzijds en ouders en oudercomité anderzijds.

De klasouder zorgt ervoor dat alle ouders hem of haar kennen en is aanspreekbaar voor ouders met vragen.

De klasouder krijgt de contactgegevens van de ouders van de klas via het oudercomité/directie en kan op die manier binnen de klas adressen en telefoonnumers doorgeven indien nodig. Hij of zij kan ook een adresboekje maken per klas.

De klasouder is geen klachtenbureau. Hij of zij luistert naar eventuele problemen maar verwijst door naar leerkracht, directie, of oudercomité.

De klasouder helpt in de mate van het mogelijke het oudercomité om binnen haar of zijn klas ouders te vinden voor activiteiten van het oudercomité. De leerkracht kan terecht bij de klasouder als hij of zij zaken wil aftoetsen over de klaswerking.

Als de leerkracht ouders zoekt voor een activiteit kan hij of zij de klasouder vragen om mee te helpen om ouders te zoeken, maar dit kan enkel aanvullend aan de eigen communicatie van de leerkracht naar de ouders toe. Het werkt immers beter als leerkrachten zelf ouders aanspreken. Sommige ouders zijn ook enkel bereid om te communiceren met de school, niet met een klasouder.

Klasouders 2018-2019:

Wie de klasouder is van welke klas kan je navragen bij het oudercomité.